Sektörel Linkler

Hazine Müsteşarlığı http://www.hazine.gov.tr
Sigortacılık Genel Müdürlüğü http://www.sigortacilik.gov.tr
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği http://www.tsrsb.org.tr/
Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği http://www.sbd.org.tr
Emeklilik Gözetim Merkezi http://www.egm.org.tr
Maliye Bakanlığı http://www.maliye.gov.tr
Karayolu Garanti Hesabı http://www.ktgsg.org
Tramer http://www.tramer.org.tr
Dask http://www.dask.gov.tr
Türk Loydu http://www.turkloydu.org
Cea http://www.cea.assur.org
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi   http://tsg.tobb.org.tr
Resmi Gazete http://rega.basbakanlik.gov.tr
Tarsim http://www.sigortatahkim.org
Sigorta Tahkim Komisyonu   http://www.tarsim.org.tr
Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı   http://lwww.tsev.org.tr
Sigortacılık Eğitim Merkezi http://www.segem.org.tr

 

 

SiGORTA ŞiRKETLERi
ACE European Group Lirnited   http://www.aceeuropeangroup.com
Acıbadem Sigorta A.Ş.   http://www.acibademsigorta.com.tr
Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş.    http://www.aegon.com.tr
American Life Hayat  A.Ş.   http://www.alico.com.tr
Aksigorta A.Ş.    http://www.aksigorta.com.tr
Anadolu Sigorta A.Ş.    http://www.anadolusigorta.com.tr
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.   http://www.anadoluhayat.com.tr
Ankara Sigorta A.Ş.  http://www.ankarasigorta.com.tr
Allianz Sigorta A.Ş.    http://www.allianz.com.tr
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. http://www.allianzemeklilik.com.tr
Atradius Credit Insurance N.V.   http://www.atradius.com.tr
Axa Sigorta A.Ş.   http://www.axasigorta.com.tr
Axa Hayat Sigorta A.Ş.   http://www.axahayatemeklilik.com.tr
Aviva Sigorta A.Ş.   http://www.avivasigorta.com.tr
Groupama Sigorta A.Ş.    http://www.groupama.com.tr
Birlik Sigorta A.Ş. http://www.birliksigorta.com.tr
Cardif Sigorta A.Ş. http://www.cardif.com.tr
Civ Hayat Sigorta A.Ş. http://www.civhayat.com.tr
Coface Sigorta A.Ş. http://www.coface.com.tr
Demir Hayat Sigorta A.Ş. http://www.demirhayat.com.tr
Dubai Group Sigorta A.Ş. http://www.dubaigroup.com.tr
Ergo Sigorta A.Ş. http://www.ergoturkiye.com
Eureko Sigorta A.Ş. http://www.eurekosigorta.com.tr
Euro Sigorta A.Ş. http://www.eurosigorta.com.tr
Fortis Emeklilik ve Hayat A.Ş. http://www.fortisemeklilik.com.tr
Fiba Sigorta A.Ş. http://www.fibasigorta.com.tr
Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. http://www.finansemeklilik.com.tr
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. http://www.garantiemeklilik.com.tr
Liberty Sigorta A.Ş. http://www.libertysigorta.com.tr
Mapfre Genel Sigorta A.Ş. http://www.mapfregenelsigorta.com
Magdeburger Sigorta A.Ş. http://www.magsigorta.com
Neova Sigorta A.Ş. http://www.neovasigorta.com
Merkez Sigorta A.Ş. http://www.merkezsigorta.com
New Life Yaşam Sigorta A.Ş. http://www.nly.com.tr
Generali Sigorta A.Ş. http://www.generali.com.tr
Güneş Sigorta A.Ş. http://www.gunessigorta.com.tr
Hdi Sigorta A.Ş. http://www.hdisigorta.com.tr
Hür Sigorta A.Ş. http://www.hursigorta.com.tr
ING Emeklilik Sigorta A.Ş. http://www.ingemeklilik.com.tr
Ray Sigorta A.Ş. http://www.raysigorta.com.tr
SBN Sigorta A.Ş. http://www.sbnsigorta.com.tr
Türk Nippon Sigorta A.Ş. http://www.turknippon.com
Vakıf Emeklilik A.Ş. http://www.vakifemeklilik.com.tr
Yapı Kredi Sigorta A.Ş. http://www.yksigorta.com
Ziraat Sigorta A.Ş. http://www.ziraatsigorta.com.tr 

DEVLET KURUM VE KURULUŞLARI

Emniyet Genel Müdürlüğü http://www.egm.gov.tr
Devlet Planlama Teşkilatı http://www.dot.gov.tr
Devlet İstatistik Enstitüsü http://www.die.aov.tr
Sermaye Piyasası Kurulu http://www.sok.gov.tr
Yüksek Öğretim Kurulu http://www.yok.gov.tr
Türkiye Bilimler Akademisi (Tüba) http://www.tuba.gov.tr
ÖSYM http://www.osym.gov.tr
Türk Standartlan Enstitüsü Başkanlığı http://www.tse.org.tr
Türkiye Bankalar Birliği http://www.tbb.org.tr
İktisadi Kalkınma Vakfı http://www.ikv.org.tr
Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu http://www.rtuk.org.tr
Otomotiv Sanayii Derneği http://www.osd.org.tr
Genç Sigortacılar Derneği http://www.gesid.org.tr

 


SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

Sosyal Güvenlik Kurumu http://www.sgk.gov.tr

 

SİGORTACILIK EĞİTİMİ VEREN ÜNİVERSİTELER

Ankara Üniversitesi http://www.ankara.edu.tr
Anadolu Üniversitesi http://www.anadolu.edu.tr
Başkent Üniversitesi http://www.baskent.edu.tr
Cumhuriyet Üniversitesi http://www.cumhuriyet.edu.tr
Harran Üniversitesi http://www.harran.edu.tr
İstanbul Üniversitesi http://www.istanbul.edu.tr
Kocaeli Üniversitesi http://www.kou.edu.tr
Marmara Üniversitesi http://www.marmara.edu.tr
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu http://bsv.marmara.edu.tr
Sakarya Üniversitesi http://www.sakarva.edu.tr
Uludağ Üniversitesi http://www.uludag.edu.tr