Araç Sigortası

Trafik

Motorlu aracınızın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre aracın işleteni olarak size düşen sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar teminat altına alır.
Zorunlu bir sigortadır ve sadece üçüncü şahıslara verilen zararları karşılamaktadır. Trafik kontrollerinde sigortası olmayan araçlar sigorta yapılana kadar trafikten men edilir, ayrıca para cezası uygulanır.
Trafik Sigortası, 3.şahısların manevi tazminat taleplerini karşılamaz.
 
Yeşilkart

Yeşil Kart Sigortası, Zorunlu Trafik Sigortasının yurt dışında geçerli olan şeklidir. Bu sigortanın yaptırılması ile seyahat edilecek ülkelerin sınır kapılarında, her bir ülkenin Zorunlu Trafik Sigortasını yaptırma zorunluluğu ortadan kalkmış olur. Hangi ülkede kaza yapılmış ise, o ülkenin Zorunlu Trafik Sigortası yasal limitleri ile tazminat ödenir.
Bu sigorta; aracınızın yurt dışında, yeşil kart anlaşmasına dahil ülkelerde geçerli olup, kaza halinde kaza mahalli ülke mali sorumluluk sigortası genel şartları çerçevesinde sigortacının ve sigortalının sorumluluğunu teminat altına almaktadır.
 
Kasko

Kasko sigortası, karayolunda kullandığınız motorlu, motorsuz taşıtlardan, romörk veya karavanlar ile iş makinelerinden, lastik tekerlekli traktörlerden doğan menfaatinizin aşağıdaki risklere karşı teminat altına alır.
a) Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla çarpışması,
b) Gerek hareket gerek durma halinde iken aracınıza sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
c) Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,
d) Aracın yanması,
e) Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi.
Poliçede belirtilen taşıt ve yine poliçede belirtilmeleri koşulu ile taşıta monte edilmiş her türlü ses, iletişim ve görüntü cihazları ile taşıtta standardının dışında yer alan ilave aksesuar sigorta kapsamı içindedir.
Bu teminatlara ek olarak, kasko sigorta sözleşmeleri, Ferdi Kaza, Hukuksal Koruma, Assistance vb. başka sigorta ürünleriyle de zenginleştirilmektedir.
 
Zorunlu Koltuk
 
Yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapan kişi veya işletmelerin, seyahat eden yolcuların, sürücü ve yardımcılarının herhangi bir kaza sonucu uğrayacakları bedeni zararlarına karşı yasal sorumluluğu bulunmaktadır.
Bu sigorta, seyahatin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını her türlü kazaların neticelerine karşı teminat altına alır.
Kapsama dahil olan teminatlar;
• Ölüm
• Yaralanma
• Tedavi
Poliçede kayıtlı taşımacının, Karayolu Taşıma Kanununa istinaden yetki belgesine sahip olması gerekir.