Bireysel Sağlık Sigortaları

Sağlık sigortası, çok önemli bir güvencedir. Bu güvenceden en iyi şekilde yararlanabilmek için ihtiyacınıza uygun sağlık sigortasını satın almalısınız.

Sağlık sigortası kapsamında yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatları olmak üzere iki ayrı ana teminat vardır.

Yatarak tedavi; hem hastanede yatılı tedaviyi gerektiren ameliyat ve anjiyografi gibi harcamaları, hem de alçı, kemoterapi ve radyoterapi gibi yatmayı gerektirmeyen tedavi harcamalarını karşılar.

Ayakta tedavi ise; doktor, ilaç, röntgen ve tahlil gibi hastanede yatmayı gerektirmeyen ayakta yapılan harcamaları karşılar. Öncelikle bunları dikkate alarak sağlık sigortası kapsamını çok iyi belirlemelisiniz.