Finansal Riskler

İşletmenizin operasyonlarını sürdürebilmesi için güçlü bir sermaye yapısına sahip olması ve bunun devamlılığının sağlanması oldukça önemlidir. Gelişen ve değişen koşullar, işletmelerde başarıdan söz edilebilmesi için finansal risklerin yönetilmesi ve transfer edilmesini zorunlu hale getirmektedir.
İşletmenizin finansal risklerinin yönetimi konusunda Gülsoy Brokerlik olarak çözüm ortağınız olmaya ve işletmenizin farklılıklarına ve gereksinmelerine göre risk transferini gerçekleştirmeye hazırız.

EMNİYETİ SUİSTİMAL SİGORTASI
Çalışan personelinizin işlerini görmeleri sırasında kasıt veya kötü niyetle, çalışmakta oldukları işletmeye ait para ve benzeri kıymetli evrakını veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacağı emniyeti suistimal halleri neticesinde, işletmenizin uğrayacağı zararlar teminat altına alınmaktadır.

TAŞINAN PARA SİGORTASI
İşletmenizin bordrosunda kayıtlı personeli ile taşıma yapacağı güzergah dahilindeki işyeri, banka, müşteri veya kurumlar arasında taşıtacağı para ve para ile ölçülebilen kıymetlerin bu yerlere teslimine kadar geçen süreyi kapsamak üzere; üçüncü şahıslar tarafından silahla tehdit veya zor kullanmak suretiyle gaspı veya hırsızlığı; nakil için kullanılan aracın kazaya uğraması veya yanması neticesinde meydana gelebilecek kayıp ve hırsızlığı; ve nakil esnasında zorunlu sebepler sonucu meydana gelecek kayıpları teminat altına almaktadır.
 

KREDİ SİGORTASI
İşletmeler için satış hacmini arttırmak, alacaklarını kontrol altında tutarak yeni pazarlarda güvenle rekabet edebilmek önemlidir.  
T.C. sınırları içinde yaptığınız satışların veya ihracat bedellerinin alıcıdan kaynaklanan nedenler ile tahsil edilememe risklerine karşı Kredi Sigortası teminat sağlamaktadır.

YÖNETİCİ SORUMLULUK SİGORTASI
Yöneticinin sorumluluklarını kendisinden beklenen özenle yerine getirmemesi ve görevini icra ederken yaptığı hata, ihmal veya kusur nedeniyle kendisinden talep edilen zararlar, mahkeme masrafları Yönetici Sorumluluk Sigortası ile teminat altına alınmaktadır.