Proje Bazlı Riskler

En basit dekorasyon işinden en karmaşık güç santraline kadar her türlü projeniz, başlangıcından bitimine kadar, projeye özgü pek çok risk ile karşı karşıyadır.

İnşaat sektöründeki risklerin çokluğu ve meydana gelen zararların yıkıcılığı, bu sektörde faaliyet  gösteren işletmeniz için sigortayı temel bir gereksinim haline getirmektedir. Projenizin özelliğini,  sözleşmesel sorumluluklarınızı inceleyerek hazırladığımız sigorta programları ile proje süresince her türlü değişiklik talebinizde ve hasarın yönetiminde danışmanlık hizmeti vermeye hazırız.

 

İNŞAAT TÜM RİSKLER SİGORTASI

İnşaat işinin doğasında var olan risklerden dolayı kullandığınız makine parkı, projeniz tamamlanma noktasındayken yangın veya doğal afetler sonucunda büyük bir zarara uğrayabilir.

Taahhüt edilen proje, istisna edilmeyen, ani bir sebeple ve önceden bilinmeyen risklere karşı teminat altına alınabildiği gibi, işin yapımı sırasında üçüncü şahıslara verilecek zararları, işverene ait mevcut kıymetleri, iş makinelerini, ekipmanlarını da teminat altına alınmaktadır.

 

MONTAJ TÜM RİSKLER SİGORTASI

İnşaatı tamamlanmış fabrika, sanayi gibi yapıların, mekanik veya elektrikli parça veya tesisin yerleştirilmesi veya monte edilmesi işlemleri sırasında meydana gelebilecek hasarları teminat altına alınmaktadır.

 

İNŞAAT DURMASI BAĞLI KAR KAYBI(ALOP) SİGORTASI

Doğal afetler veya İnşaat poliçesindeki bir riskin gerçekleşmesi sonucu zarar gören inşaatlar planladığınız tarihte tamamlanamamakta ve bunun sonucu olarak işletmeler ciddi mali sıkıntılar ile karşı karşıya kalmaktadır.

Bu poliçe ile, İnşaat Sigortası kapsamındaki bir hasar nedeniyle inşaatın planlandığı tarihte tamamlanamaması nedeniyle meydana gelen kar kayıpları teminat altına alınmaktadır.