Danışmanlık

 Hasara ilişkin risk analizini yaparak, müşterilerinin maruz kalabileceği kayıplarını sayısını ve büyüklüğünü azaltmak adına USS BROKERLİK raporlar, analizler ve öneri eylem planları hazırlamaktadır.
 Hasarın etkili yönetimi konusunda sigortalı işyeri çalışanlarına çeşitli eğitimler yolu ile verimi arttırmak, maliyetleri azaltmak ve hasarın ivedilikle ödenmesini sağlayarak nakit akısına yardımcı olmak USS BROKERLİK hasar ekibinin görevidir.

Ayrıca, hasar sonrası süreçte USS BROKERLİK ten objektif bir  görüş almaya karar vermiş yeni müşterilere de danışmanlık hizmeti verilmektedir.